BBS Tarimsal Mekanizasyon

Tarımda Makinalaşma

Tarımsal üretim, doğanın ana kaynaklarını kullanarak insanların beslenme, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tarım tekniği(agroteknik) esaslar doğrultusunda yapılan birincil üretim dalıdır.

Tarımsal üretimde artışın sağlanması ancak iki şekilde mümkün olabilir. Tarım alanlarının genişletilmesi ve birim alandan elde edilen ürünün yani verimin artırılmasıdır. Ülkemizde, tarımsal üretim alanları hemen hemen sınıra ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda, üretimin artırılması için izlenecek tek yol verimin yükseltilmesidir. Bu da ancak; toprak ve su kaynaklarının korunması, gübreleme, sulama, tarımsal savaş, üstün nitelikli tohumluk materyal, tarımsal mekanizasyon gibi tarım teknolojilerinin uygulanması ile mümkün olabilir.

Tarımsal mekanizasyon, tarımsal üretimde kullanılan her türlü enerji kaynağı, mekanik araç ve gerecin tasarımı, yapımı, geliştirilmesi, pazarlanması, yayımı, eğitimi, işletilmesi ve kullanılması konularını ele alır. Tarımsal mekanizasyon araçları, üretim aşamalarında kullanılan tarım makinalarından ve bu makinaları çalıştıran güç kaynaklarından oluşmaktadır.

Tarımda mekanizasyon ve ileri teknoloji kullanılması ise üretimdeki verimliliği, yani üretim girdileri başına çıktıların daha fazla olmasını sağlar, ayrıca ürün kalitesini iyileştirir. Bu sonuç, özellikle tarıma dayalı sanayi başta olmak üzere diğer sektör yatırımları için kaynak oluşturur, ayrıca nüfusu tarımdan diğer sektörlere geçişe zorlar. Tarımsal nüfus ve işgücü azaldıkça üretimde insan işgücünün yerini mekanizasyon almakta, işletme ölçekleri büyümekte ve bütün bunlar bir yandan mekanizasyonu zorunlu kılarken, diğer yandan mekanizasyon yatırımı için gerekli kaynakları oluşturmaktadır.

Ülkemiz tarımsal mekanizasyon anlayışına geç ulaşmıştır. Önceleri sadece traktör edinmek mekanizasyon olarak görülmüş, giderek traktör ekipman olarak genişletilmiş ve zamanla üretim teknikleri, üretim ve verim artışı, yeni üretim teknolojilerinin uygulamaya konulması ve sosyo ekonomik yaşama etkileri olarak da anlaşılmaya başlanmıştır.